Sun, 20th April, 2014
Thursday, 18 July 2013 07:53

ကေနဒီ၊ ဦးသန္႔၊ က်ဴးဘား ဒံုးပ်ံ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ သန္း ၆၀ကို မ်က္ႏွာမူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ ညိႇႏိႈင္းမႈ

Written by  မွဴးေဇာ္

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတ္တိုင္ က်ဴးဘား ဒုံးပ်ံ အက်ပ္အတည္း

မၾကာေသးခင္က ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္က ေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡျဖစ္သူ ဂ်က္ဖရီ-ဒီ-ဆာ့ခ္် ေရးသားခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ၾကဥ္းရာ၌ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခဲ့ေသာ ဂြၽန္အက္ဖ္ ကေနဒီ၏ အေမြအႏွစ္ အမည္ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အိုင္ဒီယာ တစ္ရပ္သည္ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ဖြယ္ရာ သေဘာတရား မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးမ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ထိပ္တိုက္တိုး တိုက္မိေသာေၾကာင့္ အမုန္းတရားမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္ကုန္ဟူ၍ လူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေတြးထင္ ယူဆထားၾကသည္။ အက်ပ္တည္းဆုံးေသာ၊ အခက္ခဲဆုံးေသာ အေျခအေနဆိုးမွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀က အေမရိကန္ သမၼတ ဂြၽန္အက္ဖ္ ကေနဒီ ကိုယ္တိုင္ အထင္အရွား ျပသခဲ့သည္။ စစ္ပြဲ လမ္းဆုံးသို႔ ေလွ်ာက္ရာလမ္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ခ်ီရာလမ္းက ပိုမို ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ကေနဒီ၏ အေျမာ္အျမင္၊ အေဟာအေျပာ ႏိုင္ငံေရး ကြၽမ္းက်င္မႈ စသည္တို႔က အခိုင္အမာ သက္ေသျပေနေပသည္။

သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ သမၼတ ကေနဒီသည္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ အရွိန္အျမင့္ဆုံး အထြတ္အထိပ္ ကာလ၌ ႏ်ဴကလီးယား ဆူပါ ပါဝါႀကီး ႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ လုံးဝ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ဟု အမ်ားက ေတြးထင္ ယူဆထားခဲ့ၾကေသာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ က်ဴးဘား ဒုံးပ်ံ အက်ပ္အတည္းတြင္ ကေနဒီ၏ ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ စံနမူနာသည္ ယေန႔ေခတ္သစ္ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတြက္လည္း အကိုးအကားျပဳစရာ ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ဂ်က္ဖရီ ဒီဆာ့ခ္်က ဆိုသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ က်ဴးဘား ဒုံးပ်ံ အက်ပ္အတည္းသည္ ကမၻာႀကီး တစ္ခုလုံးကို အေၾကာက္တရားမ်ား၊ အဆိုးျမင္ သေဘာထားမ်ား လႊမ္းမိုးေစခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္တို႔သည္ ျပန္လည္ ေပါင္းထုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္ေတာ့သည့္ အစြန္း တစ္ဖက္ဆီသို႔ ေရာက္ ရွိသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက တထစ္ခ် ယုံၾကည္ထားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကာလမ်ားတြင္ ဆူပါ ပါဝါႀကီး ႏွစ္ခုအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အျဖစ္ နယူးေယာက္ႏွင့္ ဟာဗားနားသို႔ သြားေရာက္ကာ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သည္လည္း သမိုင္းဝင္ ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ရပ္ကို စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သလို ဒြိမ႑ိဳင္ ကမၻာ့ အစီအစဥ္၌ ကုလသမဂၢသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အျငင္းပြားမႈ စင္ျမင့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။
ဤႀကဳိးပမ္းခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးသန္႔က ျပႆနာတိုင္းတြင္ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ေျဖရွင္းရန္ ဟူ၍ မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ဖက္ရွိသည္၊ ကုလသမဂၢ၏ တာဝန္မွာ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းရန္ ရွိသည့္ မ်က္ႏွာစာ ျဖစ္သည္၊ လတ္တေလာ အက်ပ္အတည္းကို ပါဝင္ပတ္သက္သူ သံုးဖြဲ႕ ရွိသည့္ အနက္ ႏွစ္ဖြဲ႕ လက္ခံေသာ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

စစ္ပြဲကို လႊဲေရွာင္ေရး

ယင္းေခတ္ကာလ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆူပါ ပါဝါ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ႏ်ဴကလီးယား တိုက္ခိုက္မႈ စတင္မည္ မဟုတ္၊ ႏ်ဴကလီးယား အင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေရးကိုသာ ဦးတည္ၾကမည္ဟု ခန္႔မွန္း ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူ သမၼတ ကေနဒီမွာ ယင္းတို႔ ခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ သာလြန္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း လက္ခံ ယုံၾကည္ထားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေသာ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မိေနေသာ အက်ပ္အတည္း ကာလတြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ေကာက္ခ်က္ အမွားမ်ား၊ သေဘာထား တင္းမာသူတို႔၏ ရန္လိုမႈမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာ အမွားမ်ား စသည္ တို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲ အတြင္းသို႔ ခ်က္ခ်င္း သက္ဆင္း က်ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ က်ဴးဘား ဒုံးပ်ံ အက်ပ္အတည္းတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္တို႔ ႏ်ဴကလီးယား စစ္ပြဲသို႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရွိသြား ႏိုင္မႈသည္ ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ ဆႏၵ သေဘာထားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေကာက္ခ်က္ အမွား ဆက္တိုက္ ျပဳမူမိျခင္း၊ သေဘာထား တင္းမာသူတို႔၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ႀကံဳေတြ႕လာရျခင္း စသည္တို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ႏွစ္ဖက္အၾကား ေပါက္ကြဲမႈႀကီးအတြက္ မီးစ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေန မ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ညီကေနဒီႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ႐ုံးအဖြဲ႕တို႔က Chain of Command ကို ေက်ာ္လြန္၍ ကင္းေထာက္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားဆီအထိ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ကာ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾက ရသည္။ က်ဴးဘား ေျမျပင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အေမရိကန္ ကင္းေထာက္ ေလယာဥ္ကို ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္၍ ေလယာဥ္ေတာင္ပံ ဆန္ခါေပါက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို ေလယာဥ္မွဴးက စာကေလး ငွက္အုပ္ႏွင့္ တိုးမိသည္ဟူ၍ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ သမၼတ႐ုံးက ေလယာဥ္မွဴးထံ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ကာ “မင္းအပစ္ခံရလို႔ မရဘူး။ မင္းတစ္ခ်က္ အပစ္ခံရတာနဲ႔ စစ္ျဖစ္ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မင္းအပစ္မခံရဘူးဆိုတာ မွတ္ထားပါ” ဟူ၍ ႀကဳိတင္ မွာၾကား ထားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္ တင္းမာေနေသာ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခ်ိန္မေ႐ြး စစ္ျဖစ္ႏိုင္ သည့္ အက်ပ္အတည္းကို မည္သို႔ စီမံ ခန္႔ခြဲရသည္ကို ထင္သာ ျမင္သာေစသည့္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား လည္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထာဝရ သစၥာတရား

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ကေနဒီ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မိန္႔ခြန္းမွာ ထူးျခား ေလးနက္လွသည္။ ယင္းကာလတြင္ အေမရိကန္ဘက္က ေတာင္းဆိုခ်က္ တသီတတန္း ႀကီး ပါရွိလာမည္ဟု ကမၻာ တစ္ဝန္းလုံးက ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကေနဒီ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ၊ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ဆိုဗီယက္ဘက္ကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ရာဇသံ ေပးျခင္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ အေမရိကန္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚ ထားရွိေသာ ရပ္တည္ခ်က္တို႔ကို ျပန္လည္ စဥ္းစား သုံးသပ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ထားေၾကာင္း လည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ပထမဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၿပီး ဆန္းစစ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထဲက အေတာ္မ်ားမ်ားက ဒါဟာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဒါဟာ လက္ေတြ႕မက်ဘူးလို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီလို ေတြးထင္ ယူဆေနတာဟာ အႏၲရာယ္ႀကီးလွတဲ့ လက္ေျမႇာက္ အ႐ႈံးေပးမႈ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚေတြက လူသားေတြ ေသေက် ပ်က္စီးေစမယ့္ စစ္ပြဲႀကီးကို ေရွာင္လႊဲလို႔ မရေတာ့ဘူး။ စစ္ျဖစ္မယ့္ အေျခအေနကို ထိန္းလို႔မရႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ယုံၾကည္မႈကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ဒီသေဘာထား ႐ႈျမင္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလြယ္တကူ လက္မခံမိဖို႔၊ လက္မခံၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ လူသားေတြ ျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီျပႆနာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြကပဲ ေျဖရွင္းႏိုင္ ရပါလိမ့္မယ္။”

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ဖက္က လက္နက္ေတြကို တန္ျပန္ ေခ်မႈန္းႏိုင္မယ့္ လက္နက္ အသစ္ေတြ ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ သံသယေတြ ႀကီးမားသည္ထက္ ႀကီးမားလာေစတဲ့ အဆိုးျမင္ အႏၲရာယ္ စက္ဝန္းထဲမွာ ပိတ္မိေနခဲ့ ၾကပါတယ္။”

“ႏိုင္ငံေတြၾကားက ရန္ၿငဳိးေတြ၊ လူပုဂၢဳိလ္ေတြၾကားက အာဃာတေတြ ဒါေတြဟာ ထာဝရ တည္တံ့ မေနဘူးဆိုတာလည္း သမိုင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျပသေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ တယ္လို႔ ယူဆထားေပမယ့္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္စရာ မေကာင္းဘူးလို႔ ထင္လာ တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္ကာလဆိုတဲ့ ဒီေရနဲ႔ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတြ အခ်င္းခ်င္း အၾကား၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြမွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ အေျပာင္းအလဲေတြ မၾကာခဏ ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။”

သမၼတ ကေနဒီသည္ မွန္ကန္လွေသာ ေလာက သစၥာတရားကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယင္းသင္ခန္းစာ ကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆာ့ခ္်က ဆိုသည္။ ယေန႔ အေမရိကန္သည္ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ က်ဴးဘား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း စသည္တို႔တြင္ ဧကန္မဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသလို အေမရိကန္ မပါဝင္ေသာ၊ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္လည္း အလားတူျဖစ္ေၾကာင္း ဆာ့ခ္်က ဆိုသည္။

အထက္ပါ ပဋိပကၡမ်ား အားလုံးကို ၾကည့္လွ်င္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးမ်ား ထိပ္တိုက္ တိုးမိျခင္းေၾကာင့္ ရန္လိုမႈႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ား ေရွာင္လႊဲမရေတာ့ဟု အေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ျမင္ ယူဆထားၾကေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားအေနႏွင့္ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ က်ဴးဘား ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းမ်ား တက္လွမ္းသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေျခလွမ္းသစ္ မ်ား တက္လွမ္းရာတြင္ သမၼတ ကေနဒီ ထားရစ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေမြကို အသုံးခ် ေဆာင္႐ြက္ သင့္ေၾကာင္း ဆာ့ခ္်က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ က်ဴးဘားအေရး မ်ဥ္းၿပိဳင္

ကေနဒီ၏ က်ဴးဘား ဒုံးပ်ံ အက်ပ္အတည္းက ေပးထားရစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္ခန္းစာကို ဂ်က္ဖရီ ဒီဆာ့ခ္် ေျပာသလို က်န္ ကမၻာ တစ္ဝန္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ မ်ဥ္းၿပဳိင္ ဆြဲၾကည့္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးၾကမ္းႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ကေနဒီႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္႐ုံး အဖြဲ႕သည္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကို ႀကံ့ႀကံ့ခံကာ စစ္ပြဲကို ေရွာင္လႊဲ ခဲ့ၾကရသလို ခ႐ူးရွက္ဗ္၏ သေဘာထား အစစ္အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္လည္း သံတမန္ လမ္းေၾကာင္း၊ ေထာက္လွမ္းေရး လမ္းေၾကာင္း မဟုတ္သည့္ အရပ္သား ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း အသစ္ကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒိုင္ယာေလာ့ တစ္ရပ္ ကမ္းလွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ခ႐ူးရွက္ဗ္ဘက္မွ ထြက္လာေသာ စကားလုံးမ်ားကို ပိုင္းျခား ေလ့လာ သုံးသပ္ခဲ့ရသလို ၎တို႔ဘက္မွ ခိုင္မာေသာ လိုက္ေလ်ာမႈကိုလည္း အဆိုပါ ခ်ယ္နယ္မွ ေပးပို႔ခဲ့ၾကရသည္။ေနာက္ဆုံး ခ႐ူးရွက္ဗ္၏ ေပးစာ ႏွစ္ေစာင္ကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာကာ မည္သည္က ခ႐ူးရွက္ဗ္၏ သေဘာထား အစစ္အမွန္လဲဟူသည္ကို ခြဲျခားခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား အားလုံးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္၊ ယင္းေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရးသည္ ေရရွည္ လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ တညီတညြတ္ တည္း သေဘာတူညီေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ သေဘာျဖစ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ မူေဘာင္မ်ား ထပ္တူညီေနၿပီ ျဖစ္ရာ နည္းဗ်ဴဟာ သေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ အဓိက အေရးႀကီးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ တူညီခ်က္ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားရန္ အေရးႀကီးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ား အစျပဳ ဖန္တီးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Stakeholder အားလုံး ပါဝင္ေသာ လူသားမ်ားကပင္ ျပန္လည္ ေျဖရွင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေစသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အလားတူ အကဲဆတ္လွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆင့္တိုင္းတြင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ယိမ္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ား သတိျပဳ ဆင္ျခင္သင့္ၿပီ ျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလြယ္တကူ ေက်ာမခိုင္းရန္လည္း အေရးႀကီး လွေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးသည္ သန္း ၆၀ အတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္ရာ အားလုံး ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ခ်ီရာလမ္း၌ သမၼတ ကေနဒီ ေျပာၾကားခဲ့သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထား အျမင္မ်ား၌ ‘မျဖစ္ႏိုင္’ ဟူေသာ အယူအဆမ်ား ဖယ္ခြာခ်ပါမည့္အေၾကာင္း၊ Concept ဟူေသာ မူေဘာင္ အျငင္းပြားမႈ၌ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအထိ အားလုံး ပါဝင္ေသာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ Process ဟူေသာ နည္းလမ္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို သန္း ၆၀ ကို မ်က္ႏွာမူေသာ ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းမႈျဖင့္သာ အေျဖ ရွာၾကပါမည့္အေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

[Ref – JFK’s Enduring Legacy in Peacemaking by Jeffrey D. Sachs]

Copyright © 2013 The Voice
All rights reserved
Powered by The Voice