Fri, 18th April, 2014
Saturday, 13 July 2013 10:04

ျမန္မာ့ပညာေရး အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးႏွင့္ ေခတ္မီ ပညာေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရး

Written by  ဦးတင္ေစာ

 

ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၾကမယ္ဆိုရင္ ပညာေရးမွာရွိတဲ့ အပိုင္းက႑ ႏွစ္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ အေျခခံ ပညာေရးနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြကို သီးျခားမဟုတ္ဘဲ ဆက္စပ္ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့ အပိုင္းကေတာ့ အေျခခံပညာေရး အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာရဲ႕ ဘာကို ေျပာင္းလဲသင့္သလဲဆိုရင္ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈအပိုင္းကို အဓိက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈ အပိုင္းကို ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ အဲဒီအထဲမွာပါတဲ့ သင္ၾကားနည္းစနစ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ေနတဲ့ အရည္အေသြး ျမင့္မားမႈအပိုင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ဘဝဖူလံုမႈ အပိုင္း၊ ေျပာင္းလဲမယ့္ သင္ၾကားနည္း စနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီနဲ႔ ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္အထိ စနစ္က်နစြာ ေဆာင္ရြက္မႈ အပိုင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ေခတ္မီ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား၊ ဆရာနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိး မွ်တမႈ ရွိ မရွိ စတဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ အပိုင္း၊ ယခင္က ရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ခ်က္ကို အဓိကထားရာကေနၿပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္း ပညာအရည္အေသြး ျမင့္မားၿပီး ႏိုင္ငံအက်ဳိးျပဳ ပညာမ်ား ရရွိေရးကို ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားကပါ အင္အားအျပည့္ ပါဝင္ေရးဟာလည္း အဓိက လိုအပ္တယ္လို႔ တင္ျပ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္ဆီကို ဦးတည္ ေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ကစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ အပိုင္းေတြကို ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းအတိုင္း မီႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ စ ျပဳေနပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ပညာေရး တိုးတက္ဖို႔ဟာ အဓိက လိုအပ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ယခုရွိေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္ ပ်က္စီး ယိုယြင္းလာခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ ရွိခဲ့ၾကတဲ့ လူငယ္ ေက်ာင္းသားထု တစ္ရပ္လံုးဟာလည္း ဘြဲ႕၊ ဒီဂရီေတြေတာ့ ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသံုးခ်ႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ၾကဘူး။ လူငယ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရည္အေသြးေတြ က်ဆင္းသြားခဲ့ၾကတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္မွာ အဓိက ေနရာယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာက ဒီေန႔ လူငယ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီေန႔လူငယ္ေတြကို ဘက္စံု တိုးတက္ေအာင္ ခုခ်ိန္ကစၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ အဓိက လိုအပ္ေနတဲ့ အပိုင္းက ပညာေရးစနစ္နဲ႔ လူငယ္မ်ားရဲ႕ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးအပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ပညာေရးစနစ္ကို ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲခ်င္ၾကသလဲဆိုရင္ သာလိကာ၊ ၾကက္တူေရြး ပညာေရး စနစ္လို႔ အမည္ေပးခံခဲ့ရတဲ့ အလြတ္က်က္မွတ္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ပညာတစ္ခုကို ဆရာက မွတ္စုေပးတယ္။ ဒါကို အလြတ္ က်က္မွတ္တယ္။ စာေမးပြဲမွာ က်က္ထားတာပါရင္ ေျဖတယ္၊ ေအာင္တယ္။ အဲဒီ က်က္ထားတာေတြ ၾကာရင္ ေမ့တယ္။ ဘြဲ႕ရၿပီး မၾကာခင္မွာ အဲဒီက်က္ထားတဲ့ ပညာေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ သင္ခန္းစာရဲ႕ အႏွစ္အရသာကို မသိ၊ အတတ္ပညာကိုလည္း တတ္ကြၽမ္းမႈ မရွိခဲ့ေတာ့ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးမခ်ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ပညာေရးဟာ ကေလးေတြရဲ႕ဉာဏ္ရည္ (မွတ္ဉာဏ္) ကိုသာ အဓိကထား သင္ၾကား စစ္ေဆးလာခဲ့တဲ့ ပညာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ထားတဲ့ ပညာ (အလြတ္က်က္မွတ္ ပညာ) ကို အသံုးခ်တတ္မႈလြန္စြာ နည္းၾက ပါတယ္။ သိပၸံဘာသာရပ္ဆိုတာ က်က္မွတ္ထား႐ံုနဲ႔ အသံုးမခ်တတ္ပါဘူး။ ဥပမာ-ဓာတ္ေငြ႕ တစ္ခုရဲ႕ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ ထုတ္ေဖာ္ပံုကို သင္ယူတဲ့အခါ အလြတ္ က်က္တယ္၊ ေျဖတယ္။ အဲဒီ ေက်ာင္းသားကို ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္တတ္သလားလို႔ ေမးခဲ့ရင္ မတတ္ဘူးလို႔ ေျဖၾကမွာ။ အခုေခတ္မွာ လက္ေတြ႕ခန္းဆိုတာမွာ အသံုးခ် သင္ၾကားတယ္၊ လက္ေတြ႕ လုပ္ခိုင္းတယ္ဆိုတာ အင္မတန္မွ နည္းၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ ပညာေရးကို မွတ္ဉာဏ္ ဦးစားေပးကေနၿပီး ကိုယ္တိုင္အသိ၊ ကိုယ္တိုင္ အတတ္၊ ကိုယ္တိုင္ အေျဖရွာ ပညာေရးကို ေျပာင္းခ်င္ၾကတာပါ။

ေက်ာင္းသားေတြဟာ သင္ခန္းစာပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေလ့လာ၊ ဆရာကို တင္ျပ၊ ေဆြးေႏြး၊ ျပဳစုဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြ ဆိုရင္ ဆရာ သင္ၾကား ပို႔ခ်ခဲ့တာကို လက္ေတြ႕ခန္းမွာ ေလ့လာ၊ ေလ့က်င့္၊ အေျဖရွာ၊ အဲဒီကရတဲ့ ပညာရပ္ေတြကို ဆရာကို တင္ျပ၊ ေဆြးေႏြးၿပီး အတတ္ပညာကို ရွာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကေလးမ်ားရဲ႕ စူးစမ္း ေလ့လာလိုစိတ္၊ အမွားအမွန္ကို ရဲရဲရင့္ရင့္ သတၱိရွိရွိနဲ႔ ေျပာရဲ၊ တင္ျပရဲတဲ့ စိတ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ မိဘ၊ ဆရာမ်ားက ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ စိတ္ေတြကို ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ကေလး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ပညာသင္ယူၾကတဲ့အခါမွာ ဆရာေပးတဲ့ သင္ခန္းစာကို ေရးမွတ္ ကူးယူၿပီး ၿငိမ္သက္စြာ သင္ယူေနၾကတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သိလိုေသာ အရာကို ေမးျမန္းျခင္း၊ တင္ျပျခင္း မရွိတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက လည္း သင္ၾကားတဲ့ ဘာသာရပ္အတြက္ ေမးျမန္းခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္ေတြ ေပးတယ္ဆိုတာ မရွိသေလာက္ ရွားပါတယ္။ ငါေျပာတာကို နားေထာင္၊ ေလေၾကာ မရွည္နဲ႔၊ အေမးအျမန္းကို ထူတယ္။ ကေလးမ်ား သိလိုစိတ္၊ တတ္လိုစိတ္၊ ေမးျမန္းစိတ္ေတြကို ခ်ဳိးႏွိမ္ၿပီး ပိတ္ပင္ခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံရဲ႕ သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ေရးကို ေရွး႐ႈမယ္ဆိုရင္ ေျပာရဲ၊ ဆိုရဲ၊ တင္ျပရဲ၊ ေဝဖန္ သံုးသပ္တတ္ေရး စတာေတြကို ပညာသင္တဲ့ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကာလကပဲ ေလ့က်င့္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဆရာကို ရင္းႏွီးေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ လိုသလို ဆရာကို မေၾကာက္ေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

အခု အေျခအေနက ကေလး အမ်ားစုဟာ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးၿပီး ထိုးေထာင္ထြက္ေနတဲ့ ဗီဇ သတၱိေလးေတြေတာင္ ငုပ္လွ်ဳိး ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘျဖစ္ျဖစ္၊ ဆရာျဖစ္ျဖစ္ မိမိရဲ႕ သားသမီး၊ တပည့္တို႔ရဲ႕ ေဝဖန္ ေဆြးေႏြး၊ အႀကံေပး၊ တင္ျပခ်က္ေတြကို အေရးတယူ လက္ခံသင့္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ ငါဆရာကြ၊ ငါတို႔က မင္းရဲ႕ မိဘေတြကြ၊ ငါတို႔ကို ေဝဖန္ ေထာက္ျပေနစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ အာဏာရွင္စိတ္ဓာတ္ မေမြးဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ ‘ငါ၏ လုပ္ဟန္၊ အားလံုးမွန္သည္၊ ေဝဖန္သူတို႔ ေဖာက္ျပန္၏’ ဆိုတဲ့စိတ္မ်ဳိး မရွိဖို႔ မိဘနဲ႔ ဆရာေတြမွာ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ‘အတိုက္အခံေျပာသူ တို႔ရန္သူ’ လို႔ သတ္မွတ္လာခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ကေလးက လူႀကီးအထိကို အတိုက္အခံေျပာတာ လက္မခံခဲ့ဘူး။ အတိုက္အခံဆိုတာ အမွားကို ေထာက္ျပ၊ အမွန္ကို တင္ျပသူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဝဖန္ ေထာက္ျပသူေတြ ဟာ မိုက္ကန္းသူ၊ ပုန္ကန္သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ အတိုက္အခံမရွိတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္း၊ ႏိုင္ငံဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အတိုက္အခံကို လက္မခံတဲ့ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုဟာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘ၊ ဆရာမ်ားဟာ သားသမီး၊ တပည့္ေတြရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းက အတိုက္အခံ ေဝဖန္ ေျပာၾကားလာခဲ့ရင္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆက္စပ္ ေတြးေတာၿပီး ကေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္ ဗီဇေလးကို အနာတရျဖစ္ေအာင္ ႐ိုက္မခ်ဳိးဘဲ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေပးဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။

ပညာေရးဌာနအေနနဲ႔ ေခတ္မီ တိုးတက္တဲ့ ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ အေျခခံ ပညာေရးကို စတင္ စမ္းသပ္ခဲ့တယ္။ ဒီေန႔လူတိုင္း ေျပာေနတဲ့ ၾကက္တူေရြး ပညာေရးစနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ အဓိက ကေတာ့ သင္ၾကားနည္း၊ သင္ယူနည္းေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ စမ္းသပ္တဲ့ သင္နည္းေတြထဲက Child Center Approach (CCA) လို႔ ေခၚတဲ့ ကေလးကို ဗဟိုျပဳတဲ့ သင္နည္း ကေတာ့ ဒီေန႔ လူအမ်ား လက္ခံၿပီး ေျပာင္းယူလိုေနၾကတဲ့ သင္နည္းပါပဲ။ အေျခခံပညာေက်ာင္း ေတြမွာ သုေတသနျပဳ စမ္းသပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပညာေရးေကာလိပ္က တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေပးတယ္။ ပညာေရးေကာလိပ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို သင္တန္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေပးတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းပညာေရးမွဴးမ်ားကို သင္တန္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပးတယ္။ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဟာ သင္တန္းလာတက္ၾကတဲ့ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးတယ္။ အဲဒီ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ား သင္တန္းဆင္းသြားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္သြားရင္ ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္းကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင္ၾကားဖို႔ အထပ္ထပ္ မွာၾကားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္သြားတာနဲ႔ ေအာင္ခ်က္ အဓိကထား သင္ၾကားရတဲ့အခါမွာ မွတ္စုေခၚေပး၊ အလြတ္ က်က္ ပညာေရးစနစ္ထဲပဲ စီးဝင္သြားၾကတယ္။

ပညာေရး ေကာလိပ္ေတြက သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးလိုက္တဲ့ ကေလးဗဟိုျပဳ သင္နည္းဟာ ေက်ာင္းသား ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ သင္ယူမႈကို လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြၿပီး စဥ္းစား၊ ေတြးေခၚ၊ စုေဆာင္း တင္ျပတဲ့နည္း တစ္နည္းေျပာရရင္ ေက်ာင္းသားဟာ သင္ယူမႈ ပညာကို ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြ ေလ့လာစုေဆာင္းၿပီး ဆရာကို တင္ျပၿပီး ဆရာမ်ားကလည္း သင္ယူမႈစြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္ကာ ထိေရာက္တဲ့သင္ေပး သင္ယူမႈကို ဦးစားေပးတဲ့ သင္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္တဲ့အခါမွာလည္း ကေလးမ်ားရဲ႕ သင္ယူမႈ စြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးတဲ့ ပညာေရးျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ ပညာေရး ေကာလိပ္က ပို႔ခ်ေပးလိုက္တဲ့ သင္ၾကားနည္းက တစ္မ်ဳိး၊ အေျခခံ ေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ သင္ၾကားမႈႏွင့္ သင္ယူမႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ တစ္ဖံု ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရး ေကာလိပ္မွာ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေနတာနဲ႔ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ သင္ၾကား သင္ယူမႈဟာ အဆက္အစပ္ ျပတ္လပ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုး သိရတာကေတာ့ အေျခခံ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုး (CCA) (ကေလး ဗဟို သင္နည္း) အတိုင္း တိတိက်က် လိုက္နာ သင္ၾကား ရမယ္လို႔ ၫႊန္ၾကားထားၿပီဆိုတာ သိရပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းပညာေရးမွဴး မ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကပ္မတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ ေအာင္ခ်က္ေကာင္း ကို အဓိကထားေနမႈဟာလည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္တဲ့ အဓိက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါ တယ္။

သင္ၾကား သင္ယူမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး က႑မွာ အဓိကက ဆရာမ်ားရဲ႕ သင္ခန္းစာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈဟာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ သင္ခန္းစာတစ္ခု သင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ မိမိသင္ၾကားမယ့္ သင္ခန္းစာကို CCA နဲ႔ ဘယ္ သင္နည္းကို အသံုးျပဳ သင္ရမယ္၊ သင္ၾကားတဲ့အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ သံုးၿပီး သင္ခန္းစာကို သင္မယ္၊ အဲဒီေနရာမွာ ဘယ္ သင္ေထာက္ကူေတြကို သံုးမယ္၊ အဲဒီသင္ခန္းစာ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကေလးေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ စာၾကည့္တိုက္က ဘယ္ စာအုပ္ေတြ ကို ႀကိဳတင္ရွာေဖြ ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြကို စံုစံုလင္လင္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ ပစၥည္းစစ္၊ ပစၥည္းတု၊ ကားခ်ပ္၊ VCD, Slide, Internet စသည္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါမယ္။ ကေလးမ်ားဟာ သင္ခန္းစာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ဆိုလို႔ ေလ့က်င့္ခန္း Text Book တစ္ခုပဲ ရွိၾကေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ေက်ာင္းက စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာ သင္႐ိုးပါ သင္ခန္းစာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျခား စာအုပ္ေတြ ရွာေဖြ စုေဆာင္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ သင္ခန္းစာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားစံုဖို႔ လိုသလို ဓာတ္ခြဲခန္းကို အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳ သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို တကယ္ အသံုးျပဳ မျပဳ ပံုမွန္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။

အေျခခံေက်ာင္း တခ်ဳိ႕ေတြမွာ TV, VCD ေအာက္စက္၊ Computer ေတြ ေပးထားတာေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အသံုးျပဳ သင္ၾကားသလား၊ သင္ၾကားႏိုင္မႈေရာ ရွိသလား အမွန္အကန္ စစ္ေဆးဖို႔ လိုပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီး ပ်က္လိုက္၊ လာလိုက္နဲ႔ နယ္ေက်ာင္းဆို ေဝးေရာေပါ့။ မီးစက္ေတြလည္း တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြကို ေပးတယ္။ ဘယ္ ဓာတ္ဆီ၊ ဘယ္ ဒီဇယ္နဲ႔ အသံုးျပဳၾကမလဲ။ ဝယ္သံုးလို႔ ရတယ္။ ဘယ္ေငြနဲ႔ ဝယ္မလဲ။ တစ္ေန႔ တစ္ရက္ မဟုတ္ဘူးေလ။ ေက်ာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Computer ခန္းဆိုတာ လူႀကီးလာရင္ျပဖို႔ For Show အတြက္ပဲ ရွိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၾကေတာ့မယ္ဆိုရင္ လိုအပ္ခ်က္ အားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္က က်ခံၿပီး ပံ့ပိုး ျဖည့္ဆည္းထားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အပိုင္းကလည္း သင္ၾကား သင္ယူမႈအတြက္ ျပည့္စံုမႈ မရွိေသးရင္ ရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးဖို႔ တင္ျပရမယ္။ စာသင္ခ်ိန္ကို ျပင္ဆင္တဲ့ အခါမွာလည္း သင္ၾကားခ်ိန္၊ ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း အတြက္ပါ အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ ခြဲေဝထားရမယ္။ ကေလးမ်ားက ျပန္လည္ ျပဳစုတင္ျပတဲ့ အခါမွာလည္း မွီျငမ္း တင္ျပတဲ့ စာအုပ္ေတြကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ႀကိဳတင္ ေလ့လာၿပီး ကြၽမ္းက်င္ ႏွံ႔စပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ ဘာသာရပ္အေပၚ ကြၽမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈဟာလည္း အထူးပဲ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေျခခံပညာ ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွာ (ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါမက်န္) စာၾကည့္တိုက္မွ သင္႐ိုးအတြက္ မွီျငမ္းႏိုင္တဲ့ စာအုပ္ေတြ ထားရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ကေလးမ်ား အနာဂတ္ဟာ ဆရာ၊ ဆရာမ လက္ထဲမွာ ရွိတာမုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မိမိဘာသာရပ္ဆုိင္ရာကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔၊ Computer, Internet စသည္တုိ႔ ကြၽမ္းက်င္စြာ အသုံးခ်တတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမတုိ႔ရဲ႕ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းဟာလည္း ယခုလက္ရွိထက္ မ်ားစြာ တုိးတက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၿပီဆုိရင္ အထက္တစ္ခုတည္း ေျပာင္းလဲေနလုိ႔လည္း မရပါဘူး။ ေအာက္ေျခမွာ တကယ္ပဲ ေျပာင္းလဲေနၿပီလား ဆုိတာကုိ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ၊ စစ္ေဆး (ဟန္ေရးျပ မဟုတ္) လုိအပ္တာကုိ ပံ့ပုိး ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရရင္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကမယ္ဆုိရင္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း အပုိင္းက အစ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေခတ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္တဲ့ သင္႐ုိး၊ ေဒသႏွင့္ ဆီေလ်ာ္တဲ့ သင္႐ုိး Decentralization ျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ သင္႐ုိး မာတိကာမ်ား အေနနဲ႔ကလည္း ႀကဳံတုိင္း၊ သင့္တုိင္း ဆြဲထည့္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ သင့္ေတာ္တဲ့ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေရးဆြဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ စံႏႈန္းနဲ႔ ခ်င့္တြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈအပုိင္း၊ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္တဲ့ အပုိင္းေတြကုိလည္း ဘယ္စနစ္ကုိ မူတည္ ေျပာင္းလဲသင့္တယ္ဆုိတာ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြး ခုထက္ ေကာင္းမြန္ ေတာက္ေျပာင္လာဖုိ႔ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ ဘဝ ဖူလုံမႈ ေကာင္းဖို႔ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားရဲ႕ သင္ၾကားမႈ စြမ္းရည္ တုိးတက္ဖုိ႔ သင္ခန္းစာ ျပင္ဆင္မႈအပုိင္း၊ သင္ေထာက္ကူ အသုံးျပဳမႈ အပုိင္း၊ ျပည့္စုံတဲ့ ေက်ာင္း အေဆာက္အအုံ (အားကစားကြင္း၊ အားကစားပစၥည္း အပါအဝင္) ႏုိင္ငံေတာ္က ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုိအပ္မႈ အပိုင္း၊ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆရာ အခ်ဳိးညီမွ် ခန္႕ထားေပးႏုိင္မႈ၊ ေတာေရာ ၿမဳိ႕ပါ ခန္႔ထားတဲ့ ဆရာမ်ား အလုပ္ခြင့္ဝင္မႈ ရွိ မရွိ၊ သြားေရး လာေရး ေကာင္းမြန္မႈ ရွိ မရွိ စတာေတြကအစ အေသးစိတ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

Copyright © 2013 The Voice
All rights reserved
Powered by The Voice