Fri, 18th April, 2014
Tuesday, 23 April 2013 08:39

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕၏ ရခိုင္အေရးအစီရင္ခံစာ ျမန္မာအစိုးရပယ္ခ်

Written by 

 

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၂

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား (Human Right Watch) က ဧၿပီလ၂၂ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာအစိုးရက ယေန႔ပယ္ခ်လိုက္သည္။

ခင္ဗ်ားတို႔က ဆုေတာင္းေပးႏိုင္႐ုံ သက္သက္မွ တစ္ပါး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ လူမ်ဳိးမ်ားကို “လူမဆန္ေသာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၃ မ်က္ႏွာ ပါဝင္ေသာ ယင္းအစီရင္ခံစာသည္တစ္ဖက္သတ္ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အေျခခံ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာပါ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းမ်ား မွာလည္း လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။
"ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလိုတစ္ဖက္သတ္ ေရးသားတဲ့ အစီရင္ခံစာအေပၚ အေလးထားမွာ မဟုတ္ဘဲ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚမွာပဲ အေလးထား အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာပါ" ဟု၄င္းကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူခဲ့မႈ မ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ေတာ့မည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ အစည္းအေဝး က်င္းပခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Human Right Watch ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၄င္းက သုံးသပ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တိုင္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ယင္းေကာ္မရွင္တြင္ ဂုဏ္သတင္းထင္ရွားေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ရပ္လုံးက ေလးစားေသာပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့လာ ကြင္းဆင္းကာ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေနေၾကာင္း ၄င္းကရွင္းျပသည္။

ဧၿပီလ၂၂ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ယင္းအစီရင္ခံစာ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္ အျပစ္မဲ့ (႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားေသာ) မြတ္ဆလင္ မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လုံၿခံဳေရး အင္အားစုမ်ားက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ေနသည့္အျပင္ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသတ္ခံရသူမ်ားကို စနစ္တက် အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔တိုင္ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးမ်ား မရရွိေအာင္ ပိတ္ဆို႔ ဟန္႔တားထားေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ယင္းကဲ႔သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို စုံစမ္းရန္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ရာမွ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် ေဆာင္႐ြက္မႈ အဆင့္ဆင့္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးကို အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္လာျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိၿပီး လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား စသျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာျပည့္ႏွက္ ေနေသာ္လည္း အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပို၍ ထင္သာျမင္သာ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီက ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။
"အျပည့္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေနတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္" ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အဆုံးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ဧၿပီလ၂၂ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ထံသို႔ တင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၃ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။

ယင္းအစီရင္ခံသည္ အလားတူ ပဋိပကၡမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡကို စုံစမ္း စစ္ေဆးရန္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွ ပညာရွင္၂၇ဦး ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယခင္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၁၇ရက္ ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူ ၁၆၇ဦး ေသဆုံးၿပီး၂၂၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည့္ အျပင္ လူေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဒုကၡေရာက္ ခဲ့ရသည္။

Copyright © 2013 The Voice
All rights reserved
Powered by The Voice