Mon, 21st April, 2014
Wednesday, 23 January 2013 08:40

အယ္ဒီတာခင္ဗ်ား

Written by 

 

အယ္ဒီတာခင္ဗ်ား

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ စီမံကိန္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္သြားသည့္အေပၚ မ်ားစြာ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ သြားခဲ့ရပါသည္။ မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္ကမူ အိမ္ေရွ႕ပူ အိမ္ေနာက္ မခ်မ္းသာဆုိသကဲ႔သို႔ ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႔ ၾကားသိေနရမႈ အေပၚ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု Online စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ "မီးခိုးဗံုး”ဟု သံုးစြဲခဲ့သည့္အတြက္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသရွိ ဝက္ေျမႇးႏွင့္ ဆည္တဲရြာ တုိ႔တြင္ သပိတ္စခန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ေနသည့္ အေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္မွ မည္မွ်ပင္ တရားနည္းလမ္းက်စြာ ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္၊ ေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္း လံုးဝ မရပ္ဆုိင္းသမွ် ဆက္လက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေနဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္သတင္းမ်ားကို ဖတ္ေနရဆဲျဖစ္ရာ ရင္ထဲ တြင္ အျပည့္အဝ စိတ္မေအးႏုိင္ေသးသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုး သိရွိၾကသည့္အတုိင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားလံုး ေက်နပ္မည့္အေျဖ ထြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြား၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြား၊ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ၾကည့္ၿပီး ျမင္ရင္ျမင္တဲ့အတုိင္း တင္ျပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ အမွန္တကယ္လည္း သူေျပာသည့္ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ယခုပင္လွ်င္ ေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရွိေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတုိင္း ေက်နပ္သူမ်ား ရွိႏုိင္သကဲ႔သို႔ မေက်နပ္သူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ စာေရးသူ စိုးရိမ္ မိသည္မွာ မေက်နပ္သူမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈျဖစ္ပါသည္။

ယခု ဤစာေရးျဖစ္သည္မွာလည္း ဤစိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ဳိး၊ အသစ္အသစ္ ေသာ ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ မိပါသည္။ စာေရးသူ၏ သေဘာဆႏၵ အရ ေျပာရလွ်င္ ေကာ္မရွင္၏ အဆံုးအျဖတ္ေပၚတြင္ မိမိတုိ႔ သေဘာႏွင့္ မတိုက္ဆုိင္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္ခံေစခ်င္ပါသည္။

အကယ္၍ ဤသို႔ မဟုတ္ပါမူ မလုိလားအပ္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မလြဲမေသြ ေတြ႔ျမင္ ရဦးေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ႔သို႔ မေဆာင္ရြက္ပါလွ်င္လည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားစြာ ရွိေန ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ တစ္ခု ထပ္မံတိုး လာဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာေရးသူ ေျပာမည့္ စကားကို စာဖတ္သူ တုိ႔ ႏွစ္သက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္သည္ကို မွန္းဆမိေသာ္လည္း ေျပာၾကည့္ လုိပါသည္။

"ယခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ျဖစ္စဥ္ အားလံုးကို လူမႈေရး ႐ႈေထာင့္မွ မ႐ႈျမင္ဘဲ ဥပေဒ ႐ႈေထာင့္မွ ႐ႈျမင္လွ်င္ စိတ္ပ်က္စရာမ်ား ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။" ထုိ႔ျပင္ "ဥပေဒ အထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိ”ဟူေသာ စကားရပ္မွာလည္း ျပက္ရယ္ျပဳစရာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ သြားေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပို၍ အ႐ုပ္ဆိုး သြားေစႏုိင္သည္ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ရန္ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည့္ "လႊတ္ေတာ္”ကို လည္းေကာင္း မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ ေရာက္သြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားေပၚမွ ႏွစ္ဖက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ စာမ်ားႏွင့္ Comment မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖတ္႐ႈ သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ႔အမွန္တရားႏွင့္ သူခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Negotiators interests are directly opposed ဆိုသကဲ႔သို႔ အက်ဳိး စီးပြားမ်ား လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဆန္႔က်င္ေနျခင္းျဖစ္၍ ညႇိႏႈိင္းမရျဖစ္ ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဆက္လက္၍ မိမိတုိ႔ လက္ကိုင္ ျပဳထားေသာ အမွန္တရား တစ္ခုတည္း ေပၚတြင္သာ ဆက္လက္ ဇြတ္မွိတ္ ရပ္တည္ေနၾကမည္ဆုိပါက ေျပလည္ေသာ အေျဖတစ္ခုကို ရႏုိင္ လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ေဖာ္လာမည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေသာ စိတ္တုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းၾကမွသာ ရွဥ့္လည္း ေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး သားေရႊအိုးထမ္းလာေသာ ျမင္ကြင္းမ်ဳိးကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အယ္ဒီတာမွ တစ္ဆင့္ တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

ခင္ေမာင္ေဆြ(ျပည္)

Copyright © 2013 The Voice
All rights reserved
Powered by The Voice