Fri, 25th April, 2014
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၄ျပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ခ်ျပရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူတို႔က ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၀အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းရာတြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ကုန္သြယ္ခြန္ ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ် လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အင္ဂ်င္ပါဝါ ၁၃၀၀ စီစီေအာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာကာ အေရာင္းအဝယ္မ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေစ်းကြက္ အတြင္းထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၀ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟမ္ဆင္းတို႔ သေဘာတူထားသည့္ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္တြင္ ေစ်းမ်ားဖြင့္ရန္ ကိစၥမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေတဇာေအာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ဒိုမ်ား (စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံ) ၏ ဆ႒မထပ္ႏွင့္ အထက္ရွိ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္ေသာ အိမ္ခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ျပဳေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂ယခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (ADB) က ထုတ္ျပန္သည့္ "Asian Development Outlook 2014: Fiscal Policy for Inclusive Growth" အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၈ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ပင္ထားသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားမွ ဝါဂြမ္းႏွင့္ ခ်ည္မွ်င္ကို ျပန္လည္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၂၇စပါးေစ်း က်ဆင္းေနမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လယ္သမားမ်ား အတြက္ ေႏြစပါးသစ္ ေပၚခ်ိန္တြင္ စပါးတင္းတစ္ရာ ေပါက္ေစ်း က်ပ္သုံးသိန္းခြဲေအာက္ က်ဆင္းမသြားရန္ အရန္ဆန္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ထိန္းညႇိ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အရန္ဆန္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၇ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ႏွင့္ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝးေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္သစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဥေရာပတို႔မွ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား တင္ဒါေအာင္ကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၆ျပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား အျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ လက္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးခြဲ ဖြင့္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ားအနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ ေကာက္ႏုတ္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၃အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားအတြက္ ၃၂၆၇ ဦး အခြန္လာေရာက္ ေပးေဆာင္ေၾကာင္း ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ေရး႐ုံးထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

Copyright © 2013 The Voice
All rights reserved
Powered by The Voice