Sat, 19th April, 2014
ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ဒိုမ်ား (စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံ) ၏ ဆ႒မထပ္ႏွင့္ အထက္ရွိ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္ေသာ အိမ္ခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ျပဳေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂ယခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (ADB) က ထုတ္ျပန္သည့္ "Asian Development Outlook 2014: Fiscal Policy for Inclusive Growth" အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၈ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ပင္ထားသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားမွ ဝါဂြမ္းႏွင့္ ခ်ည္မွ်င္ကို ျပန္လည္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၂၇စပါးေစ်း က်ဆင္းေနမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လယ္သမားမ်ား အတြက္ ေႏြစပါးသစ္ ေပၚခ်ိန္တြင္ စပါးတင္းတစ္ရာ ေပါက္ေစ်း က်ပ္သုံးသိန္းခြဲေအာက္ က်ဆင္းမသြားရန္ အရန္ဆန္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ထိန္းညႇိ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အရန္ဆန္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၇ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ႏွင့္ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝးေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္သစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဥေရာပတို႔မွ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား တင္ဒါေအာင္ကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၆ျပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား အျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ လက္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးခြဲ ဖြင့္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ားအနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ ေကာက္ႏုတ္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၃အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားအတြက္ ၃၂၆၇ ဦး အခြန္လာေရာက္ ေပးေဆာင္ေၾကာင္း ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ေရး႐ုံးထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၂ယခုဘ႑ာႏွစ္စမွ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၆၀၀ အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၂ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ၁၀ ႐ုံမွ ၁၅ ႐ုံခန္႔ကို ဥေရာပသမဂၢက စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ အေလ့အက်င့္ (Substainable Consumption and Production-SCP) ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢက မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
လတ္တေလာ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္သည့္ မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္မ်ား ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝုိင္းထံမွ သိရသည္။

Copyright © 2013 The Voice
All rights reserved
Powered by The Voice